Voelen

Tijdens de start van de eerste dag stond elkaar ontmoeten en dat wat je had geraakt in het boek over transactionele analyse (TA) centraal. Wil je meer weten over TA? Op het einde van deze blog staat hier iets over omschreven. Tijdens de voorstelronde waar je met elkaar ging delen wat je in het boek had geraakt, stapte ik achteraf gezien, meteen in mijn kindsdeel. Aangezien ik voor de start van de opleiding niet het hele boek had doorgenomen. Wat ik dan doe? Ik stap wat naar achteren, probeer mezelf iets minder zichtbaar te laten zijn, zodat ik minder bang hoef te zijn voor het oordeel van de ander. Als snel werd ik me hiervan bewust. En kon ik in één op één contact met een andere deelnemer van de opleiding meer zichtbaar zijn en inzoomen op dat waar ik me voor mijn gevoel al heel lang bewust van ben. Het graag goed willen doen voor een ander. Het gesprek startte met een overweldigend gevoel, doordat ik uitsprak dat het voor mijn gevoel tijd is dat alles van wie ik nu ben er mag zijn. Gevolgd door een diepe zucht en frustratie die op het einde van dit gesprek bij me opkwamen. Toen de deelnemer aan mijn vroeg wat er was, vertelde ik haar dat ik me afvroeg wanneer ben ik nu eens klaar was met dat wat je tot nu toe heeft gevormd. Gelukkig gaf Sharon, degene die ons in onze ontwikkeling begeleidt, aan dat jouw thema’s je altijd zullen raken. Maar zodra je daar bewust van bent je in het contact met de ander er niet meer tussen hoeft te zetten. Prachtig hoe Sharon ons tijdens de opleiding ook meeneemt in haar eigen thema’s, ook tijdens de momenten die zij aangrijpt om zowel ons als degene die zij begeleidt actief te laten leren. Poeh, elk verhaal van de ander raakte mij enorm. Wat stond ik open, over voelen gesproken...maar is dat wel handig? 

 

Tijdens dag twee was ik aan de beurt om te oefenen met het invullen van een zogenaamde scriptcirkel. Als snel werden wat gedragingen door Sharon, die zij zag in mijn gedrag, benoemd. Je bent iemand die graag zuiver aan de ander wilt uitleggen wat je bedoeld. Ja. Je gaat graag in de analyse zitten? Jazeker, daar is het voor mij veilig en kan je ook niet gekwetst worden, want daarmee creëer ik afstand met een ander. Als ik iets lastig vind, ja dan ga ik lachen ☺. En toen was het tijd om zelf stil te staan bij een onderdeel van de cirkel, waar je voor jezelf benoemt welk besluit je als kind genomen hebt als reactie op iets wat tegen je gezegd is in het verleden. Waardoor ik ontdekte dat ik tot op heden in contact met een ander mijn reactie zorgvuldig formuleer. Omdat ik het graag goed wil doen. Nadat in aanwezigheid van de groep deze scriptcirkel met mij werd doorlopen gingen we vervolgens in groepjes uiteen om met elkaar te oefenen. Ook bij deze oefening die ik aan het begeleiden was, nam een derde deelnemer deze begeleiding ineens van mij over. Iets met ruimte innemen en blijkbaar maak ik ook snuivend geluid met mijn neus als dat gebeurt en ik niet weet hoe ik het gesprek moet overnemen. Gelukkig is mijn sterrenbeeld stier. Ruimte innemen en niet uit contact stappen als het lastig wordt. Hoe beter jezelf kent hoe meer je voor een ander in coaching kan betekenen. Daar ga ik voor! Op het einde van dag twee was het ook tijd om het lijf van een ander te lezen. Want volgen Sharon is in je lijf je levensverhaal tot nu toe te lezen. Met een sprong in het diepe deelde ik dat wat is zag en wilde delen en sloten we dag af met datgene wat jij je zelf toestaat. Ik ben oké, ook als ik het niet weet. Voel maar! To be continued.

 

Transactionele analyse gaat ervan uit dat ervaringen die je als mens vroeger in je leven hebt opgedaan, bepalend zijn geweest voor de zowel positieve als negatieve besluiten die je hebt genomen. Die keuzes zijn van invloed zijn op de kwaliteit van het leven. Dit wordt ook wel het script genoemd. Negatieve scripts remmen de groei en ontwikkeling van een mens, terwijl positieve scripts juist een stimulerende invloed op je hebben. Vanuit drie perspectieven handelen mensen per situatie verschillend, waarbij het denken, voelen en gedrag centraal staan. Het gaat om de Ouder, de Volwassene en het Kind. Deze drie, ook wel ego’s genoemd, zijn in elk persoon verenigd. Het Kind en de Ouder handelt vanuit het verleden. De Volwassenen handelt vanuit het heden. Vanuit elk ego kunnen interacties plaatsvinden met anderen. Eric Berne noemt dit transacties. Binnen een transactionele analyse is een dergelijke transactie een wederzijdse communicatie, waarbij enerzijds sprake is van de waarneembare feitelijke en bedoelde communicatie, ook wel de bovenlaag genoemd. En anderzijds de onuitgesproken psychologische onderlaag.